Tu jesteś:   Strona główna   /   O nas   /   RODO

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 25.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) uprzejmie informujemy, że firma:

GRUPA KSIĘGOWYCH I DORADCÓW

Beata Kaźmierczak

Zieleń 8B, 62-240 Trzemeszno

przetwarza informacje pozyskane:


- w drodze indywidualnych kontaktów z klientami prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych

- z formularza dostępnego na stronie  https://ksiegowiidoradcy.pl/kontakt.html wypełnianego, korygowanego i wysłanego dobrowolnie przez naszych Klientów;

- z e-maili od naszych Klientów, z prośbą o dopisanie lub korektę swoich danych, nadsyłanych na adres mailowy firmy: opiekunklienta@ksiegowiidoradcy.pl  lub: kontakt@ksiegowiidoradcy.pl  na firmowe adresy mailowe naszych pracowników;

- ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w umowie oraz w trakcie współpracy bieżącej.


Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:


GRUPA KSIĘGOWYCH I DORADCÓW

Beata Kaźmierczak

Zieleń 8B, 62-240 Trzemeszno
NIP: 7840017319
REGON: 630293773.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Zieleń 8B lub email: opiekunklienta@ksiegowiidoradcy.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane, wyłącznie udostępnione za Państwa zgodą, do budowania bazy danych podmiotów gospodarczych, kontaktów drogą telefoniczną z naszymi pracownikami i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane powyżej.

5. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:


- kontakt e-mailowy pod adresem: opiekunklienta@ksiegowiidoradcy.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zieleń 8B, 62-240 Trzemeszno.


7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 
 

Działamy zdalnie na terenie całego kraju

zadzwoń do nas:

+48 506 164 668

biuro@ksiegowiidoradcy.pl


Księgowość On-line


Zostań naszym klientem, a otrzymasz dostęp do wszelkich informacji Twojej firmy, wyników, wskaźników, dokumentów on-line.
Kaźmierczak Księgowi i Doradcy - Grupa Księgowych i Doradców Beata Kaźmierczak REG. 630293773, NIP: 784-001-73-19 tel./fax: 61 415 41 04 Siedziba: Zieleń 8B, 62-240 Trzemeszno Oddział w Gnieźnie: os. Wł. Łokietka 25b/2, 62-200 Gniezno
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych Poznań